Frågor & Svar

Att skaffa nytt badrum är inte komplicerat. Men du kanske vill veta ett par saker 
innan vi sätter spaden i marken? Här nedan har vi samlat vanliga frågor som många undrar över.
Om du inte hittar svar på din fråga – hör av dig!

Om du har frågor och funderingar om renoveringen vänder du dig till arbetsledaren. Du behöver alltså inte prata med respektive hantverkare utan tar det direkt med arbetsledaren som har det yttersta ansvaret för ditt nya badrum. Om det är frågor som rör det rent ekonomiska är det naturligtvis din kundansvarige som gett dig offerten du hör av dig till. 
 

Vi försöker alltid att vara tillmötesgående och vill att du ska vara 100 % nöjd. Kontakta därför din arbetsledare så försöker vi hjälpa dig.

 

Den bedömning som vi gör tillsammans med dig som kund angående vad som skall göras baseras på den information som vi haft tillgänglig vid utförandet av offerten. Om inget annat har framkommit förutsätts badrummet byggnadstekniskt vara konstruerat klanderfritt och sakna alla former av skador. Dolda fel i det befintliga badrummet som uppdagas när badrummet börjat renoveras, såsom fuktskador, sprickbildning i bärande delar, rörskador, felaktiga och idag ej godkända konstruktioner, bristfälligt underarbete o.s.v. kommer att innebära extra kostnader för dig som kund att åtgärda. Vidare gäller att entreprenören (Mälarö) står för extrakostnader som tillkommit p.g.a. entreprenörens (Mälarö) förumlighet. Har däremot extrakostnader uppkommit som ett resultat av konstruktionmässiga skäl som ligger utanför entreprenörens (Mälarö) kontroll skall dessa ej anses ha orsakats av entreprenören och skall således bekostas av beställaren av badrumsrenoveringen.

Under tiden vi har tillgång till din bostad i samband med badrumsrenoveringen tillämpar vi säkerhetsrutiner för att tillse att inga obehöriga kommer in i din bostad. Om vi p.g.a. oaktsamhet t.ex. glömt att låsa en dörr och det kan bevisas att saker som tillhör dig som boende har försvunnit just på grund av detta, ersätter vi dig såklart. Likaså ersätter vi dig naturligtvis om vi råkar ha sönder eller skada någon av dina ägodelar.

 

Nej, det behöver du inte. Vi behöver dock ha nycklar, larmkoder o.s.v. för att ha full tillgång till din bostad under tiden som badrumsenoveringen pågår.

Vi är väldigt noga med att hålla rent i ditt hem under renoveringen. Vi vill att du skall kunna leva så “normalt” som möjligt under tiden för renoveringen. Vi använder täckpapp i anslutning till badrummet samt plastar in angränsande ytor för att minimera att damm sprider sig. Under rivningsarbetet av det befintliga badrummet är detta extra viktigt eftersom damm lätt yr omkring. Vi står naturligtivs även för bortforsling av byggsopor och avfall efter utfört arbete.

 

Att renovera ett badrum innebär förstås en del buller, speciellt i rivningsfasen av väggar och golv. Vi försöker såklart att minimera detta så mycket det bara går för att du ska kunna leva så “normalt” som möjligt under tiden.

 

Mälarös personal använder alltid kläder med vårt namn på. Har du frågor eller funderingar är det bara att ringa din arbetsledare för information.