ROTavdrag innebär halva priset på arbetet.
Det finns pengar att spara.

Tack vare rotavdraget betalar du bara 70 % av arbetskostnaden när du renoverar ditt badrum. Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med 30% av arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Det är utföraren, till exempel plattsättaren eller snickaren som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.

Från och med den 1 juli 2009 gäller fakturamodellen. Det innebär att du som köpare får skattelättnaden direkt vid köpet av tjänsten. Du betalar 70% till oss och vi begär resten från Skatteverket.
Tycker du det låter krångligt? Det är det inte. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Räkneexempel
Arbetskostnad: 80 000 kr
Material: 10 000 kr
ROT: -24 000 kr
Du betalar: 90 000 kr      66 000 kr