Certifieringar 

Kvalité

Vi följer alla branschregler
Vi arbetar enligt byggkeramikrådets branchregler, där vi haft behörighet sedan 2006. Ett behörigt företag har genomgått BKR:s kurser för plattsättare och arbetsledare och har därigenom fått utbildning i hur man arbetar enligt dessa branschregler. Behörigheten ger rätt att utfärda BKR:s kvalitetsdokument vilket är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

Vad innebär att vara ett behörigt företag?
Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets branschregler för våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

Vad betyder det att anlita ett behörigt företag enligt "Byggkeramikrådets branschregler för våtrum"?
För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i "Byggkeramikrådets branschregler för våtrum", BBV, krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.

Branschreglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik skall utgöra ytskikt på golv och väggar i våtrum.Reglerna hanterar alltså inte keramiken som skall monteras på det färdiga tätskiktet.

Byggkeramikrådet har inget ansvar för det behöriga företagets arbete och kan heller inte stå till svars för eventuella fel som kan uppstå. Allt ansvar för entreprenaden och att åtgärda eventuella reklamationer ligger hos det behöriga företaget.

Behörighet innebär att...
  • minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända.
  • personal som utför tätskiktsarbeten enligt Branschreglerna har genomgått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs med godkänt prov samt kurs 3, praktisk tillämpning av godkända konstruktioner.
  • företaget ansökt om behörighet och har registrerats.
  • plattsättare anställda i ett behörigt företag får en fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet.
Våtrumsarbeten enligt Branschreglerna innebär att...
  • företaget är behörigt.
  • personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation samt vara anställd i ett behörigt företag.
  • arbetena utförs med godkända tätskiktssystem enligt tillhörande monteringsanvisningar.
  • utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet, Branschreglernas bilaga A. Dokumentet skall överlämnas till beställaren efter samtliga våtrumsarbeten enligt Branschreglerna.
Kvalitetsöversyner utförs stickprovsvis på Behöriga företag. Vid uppenbara avsteg från Branschreglerna kan behörigheten återkallas.